มอบเบี้ยยังชีพและข้าวสารแก่สมาชิกหมู่บ้าน

img_7686ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ นำผศ.นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา มาทำการรักษาแบบฝังเข็มให้แก่สมาชิกที่เจ็บป่วย จำนวน 12 ราย พร้อม มอบเบี้ยยังชีพและข้าวสารแก่สมาชิกหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 ราย ข้าวสารคนละ 30 ลิตร โดยมีนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลป่าไผ่

img_7725

img_7727

นายอำเภอลี้ มอบเบี้ยยังชีพและข้าวสารแก่คนพิการในหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 ราย นายอำเภอลี้ มอบเบี้ยยังชีพและข้าวสารแก่คนพิการในหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 ราย

มอบผ้าห่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป้วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลป่าไผ่

img_7726

นายอำเภอลี้ ร่วมมอบผ้าห่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 6 ราย 

ผศ.นพ.อนุชาติ มางธนะสารวุฒิ ให้การรักษาแบบฝังเข็มแก่สมาชิกที่เจ็บป่วย จำนวน 12 ราย

ผศ.นพ.อนุชาติ มางธนะสารวุฒิ ให้การรักษาแบบฝังเข็มแก่สมาชิกที่เจ็บป่วย จำนวน 12 ราย

img_7695

img_7702