มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ทุพลภาพพิการในตำบลป่าไผ่เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจในสถานะการโรคโควิด19

มูลนิธิชีวิตใหม่ ในอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิมอบหมายให้นายอัครเดช คัมภีระมนต์กรรมการมูลนิธิพร้อมปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ทุพลภาพพิการในตำบลป่าไผ่เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจในสถานะการโรคโควิด19.