ภาคเช้า 24 ก.พ. 65 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ณ. ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้า มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง 10 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่