มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อบต แม่ทะลบ และ เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ

มอบเงินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อบต แม่ทะลบ และ เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จำนวน 10 ครอบครัว ครอบครัวละ 500 บาท