ประธานและกรรมการ มามอบข้าวสารและเบี้ยประจำเดือนให้ผู้สูงอายุ อ. เชียงดาว

31 ตุลาคม 59 เวลา 11.00 น ประธานและกรรมการ มามอบข้าวสารและเบี้ยประจำเดือนให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านไตรสภาวะคาม เชียงดาว

s__45334582 s__45334583 s__45334584 s__45334585 s__45334586 s__45334587 s__45334588 s__45334589 s__45334590