ประชุมประจำปี 2563 ของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ  ที่สามเสนวิลล่า แม่ปิง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น – 12.00 น  มีประชุมประจำปี 2563 ของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ  ที่ร้านอาหารเชียงใหม่ สามเสนวิลล่า แม่ปิง จ.เชียงใหม่