30 ธันวาคม 2562 ครอบครัว Rowberry จาก สหรัฐอเมริกา เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้พิการ บ้านไตรสภาวคาม เชียงดาว

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ครอบครัว Rowberry จาก สหรัฐอเมริกา รวม 15 คน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมมอบของใช้ส่วนตัวแก่ผู้พิการ จำนวน 10 ราย ณ อาคารสมเด็จหญิง บ้านไตรสภาวคาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่