โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ อบต. ม่อนปิ่น 16. ธค. 2559

วันที่ 16. ธค. 2559 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ อบต. ม่อนปิ่น โดยมี นายก อบต.  ให้การต้อนรับและนำทีมเยี่ยมบ้าน. 2. ใน. 6. ครอบครัวเป้าหมาย

s__47685655 s__47685656 s__47685657 s__47685658 s__47685659 s__47685660 s__47685661 s__47685662 s__47685663 s__47685664 s__47685665 s__47685666