ต้อนรับเลขาทูตเยอรมันฯ ดูสถานที่โครงการปลูกสมุนไพร 13 พ.ย.59

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พย.59 ท่านประธานมูลนิธิได้ต้อนรับเลขาทูตเยอรมันเพื่อดูสถานที่ที่จะสนับสนุนโครงการปลูกสมุนไพรของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

104559 104560 104561 104562 104563 104564 104565 104566