16 มิถุนายน 2565 ติดตามคุณภาพชีวิต/รายงานตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน รับเงินสงเคราะห์ประจำปี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ นำโดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมกับ ทีมงานเจ้าหน้าที่โรคเรื้อน จากจังหวัดลำปาง ติดตามคุณภาพชีวิต/รายงานตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน รับเงินสงเคราะห์ประจำปี บ้านไตรสภาวคาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่