20 กพ. 63 ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ต่อเนื่องที่บ้าน

ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของ อสค. จิตอาสา/ญาติผู้ป่วย ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563