จิตอาสาราชประชา นำพาสู่สังคม 14 ธ.ค. 59

วันพุธที่ 14 ธค.59 ท่านประธานมูลนิธิฯ เลขานุการมูลนิธิและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคา เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสาราชประชา นำพาสู่สังคม"จัดโดยสถาบันราชประชาสมาสัย ณ โรงแรมภูฟ้า วารี จังหวัดเชียงราย (07.00-20.30น)

s__47685646 s__47685647 s__47685648 s__47685649 s__47685650 s__47685651 s__47685652