กิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง

24 พฤศจิกายน 2559

ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ฯพร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรมในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลสันนเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6 ราย ๆ 500 บาท และมอบผ้าห่มกันหนาวคนละ 1 ผืน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6 ราย ๆ 500 บาท และมอบผ้าห่มกันหนาวคนละ 1 ผืน

img_7626 img_7617 img_7624

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

img_7636 img_7639 img_7593 img_7645 img_7646