กิจกรรมปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ พุทธสถานเชียงใหม่

13 พฤษภาคม 63 มูลนิธิใหม่ฯ ร่วมกับมูลนิธิพุทธสถาน ศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมกันมอบของในกิจกรรมปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ พุทธสถานเชียงใหม่